СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "НАРОДНИ БУДИТЕЛИ"
град Брацигово

История

Летопис на развитието на СОУ”Н.Будители” в Брацигово

• 20 януари 1945 г. – откриване на гимназията тогава с име ”Девети септември”. За директор на гимназията е назначен току-що завършилия софийския университет Иван Заралиев. Първите назначени учители са Славка Циркова, Костадин Филев, Ана Шишкова, Христо Мижорков, Вера Попова и Георги Чулков
• На 20 март 1945г. за директор е назначен Христо Христов- по-късно професор и академик в Софийския университет
• От 1948 до 1949г. директор на училището е Георги Илиев Хаджийски от с. Равногор
• От 1949 до 1952г. директор е Йордан Виденов
• Отн 1952 до1957г. директор е Иван Заралиев
• Училището е организирано като ЕДИННО СРЕДНО СМЕСЕНО УЧИЛИЩЕ
• На 2 април 1958г. започва строителството на пристройката към началното старо училище
• През 1960г. ЕСПУ”Девети септември” се разделя на две училища – СПУ”Девети септември”с директор Иван Димов и Начално училище „Васил Петлешков” с директор Петър Тошков
• 1952г. до 1969г. работещи учители: Манча Ненчева, Надка Ненчева, Лиляна Таскова, Теофана Тошкова, Ветка Адарска, Нейчо Величков, Невена Станоева, Борис Чулков, георги Чулков, Лиляна Булова, Стоян Зашев, Данаил Донов, Костадин Филев, Михаил Кацаров, Стела Коматова, Иван Златарев, Надежда Зюмбюлева, Владимир Велчев, Любен Пашкулев, Васка Пашкулева, Веселин Василев, Румяна Грозданова, Кръстю Кръстев, Малгарита Тризлова, Антон Антонов, Анастасия Антонова, Сава Вълкова, Екатерина Николова, Боговил Николов, Йордан Карналов, Йордан Делийски, Величка Йовкова, Дончо Дончев, Райна Хаджийска, Стефан николаков, Дафина Велева, Никола Александров, Янка Китова, Мария Ханъмова, Борис Вътков, Въткова, Ив. Борисов, Лиляна Петракова, Марияна Попова, Тодор Буров, Васил Щерев, Георги Демиров, Ангел Ангелов, Катя Младенова, К. Тодовичин
• Училището е наградено с орден „Кирил и Методий – Първа степен през 1960г. с Указ№206
• Наградени учители с ордени и медали :С орден „Народен орден на труда” – златен – Теофана Тошкова, с ордени”Кирил и Методий” – Иван Димов, Костадин Филев, Иван Заралиев, Петър Тошков, Нейчо Величков, Димо Стоянов, Атанас Филев
• От януари 1970г. за директор на СПУ”Девети септември” е назначен Нейчо Грозданов Величков, а за зам. Директор Катя Младенова