СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "НАРОДНИ БУДИТЕЛИ"
град Брацигово

Екип

Педагогически специалисти:

1. Росица Дафова - Директор - Математика

2. Милен Здравков - Учител - Информационни технологии, Компютърно моделиране и информационни технологии, Информатик, Предприемачество, Икономика

3. Дафинка Иванова - Учител - Български език и литература

4. Петър Бекриев - Старши учител - Български език и литература, Руски език

5. Магдалена Хаджиева - Старши учител - Български език и литерарура, Английски език, Френски език

6. Петър Коритаров - Старши учител - Английски език

7. Мариана Бекриева - Старши учител - Математика, Изобразително изкуство

8. Сийка Партъчева - Старши учител - Математика, Информационни технологии, Компютърно моделиране и информационни технологии, Технологии и предприемачество

9. Соня Тодориева - Старши учител - Физика и астрономия, Математика, Технологии и предприемачество

10. Петя Кънчева - Старши учител - Биология и ЗО, Човекът и природата, Химия и ООС, УП по професията, Производствена практика

11. Мария Георгиева - Старши учител - География и икономика, Философия, Гражданско образование

12. Стоянка Янева - Старши учител- История и цивилизации, Спортни дейности

13. Борис Благоев - ФВС, Спортни дейности

14. Мария Стоименова - Учител - Музика, Изобразително изкуство

15. арх. Алвард Бадваганян - Учител теоретично обучение - ЗБУТ, Строителна графика, Строителни материали, Сградостроителство, УП по сградостроителство, Производствена практика

16. Цветелина Димитрова - Учител - ЦОУД

17. Стефка Казакова - Училищен психолог

18. Елена Благоева - Ресурсен учител

19. Гергана Янъкова - Логопед

 

Непедагогичски персонал:

1. Теодора Борисова - Счетовадител

2. Мария Банчева - Административен секретар

3. Любляна Паунова - Домакин

4. Тодор Димитров - Огняр

5. Дафинка Асенова - Образователен медиатор

6. Васка Спасова - Хигиенист

7. Вера Славчева - Социален работник, назначена по Проект "Подкрепа за успех", финансиран по ОП "НОИР"