СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "НАРОДНИ БУДИТЕЛИ"
град Брацигово

Екип

Педагогически специалисти:

1. Росица Дафова - Директор - Математика

2. Милен Здравков -  Учител - Информационни технологии, КМ и ИТ , Предприемачество, УП по бизнес комуникации, УП по приложни програми с общо предназначение

3. Дафинка Иванова - Учител - Български език и литература,

4. Магдалена Хаджиева - Старши учител - Български език и литерарура, Английски език, Френски език

5. Радафина Петлешкова - учител - Английски език

6. Мариана Бекриева - Старши учител - Математика, Изобразително изкуство

7. Сийка Партъчева - Старши учител - Математика, Информационни технологии, КМ и ИТ , Технологии и предприемачество

8. Соня Тодориева - Старши учител - Физика и астрономия, Математика, Технологии и предприемачество, ЗБУТ

9. Петя Кънчева - Старши учител - Биология и ЗО, Човекът и природата, Химия и ООС,

10. Мария Георгиева - Старши учител - География и икономика, Философия, Гражданско образование

11. Стоянка Янева - Старши учител- История и цивилизации, Български език и литература

12. Борис Благоев - ФВС, Спортни дейности

13. Цветелина Димитрова - учител - ГЦОУД, Музика,

14. арх. Алвард Бадваганян - Учител теоретично обучение - Строителни материали, Сградостроителство, Икономика, Технология на строителството, Технология на специалността, Инсталации в сградите,   Въведение в организацията на строителството

15. инж. Спас Спасов - Учител теоретично обучение  - Технология на специалността, Технологично обзавеждане на специалността,Технологичен контрол на производството, Технологично проектиране,                            УП по специалността,  УП по организация и контрол на производството, Микробиология, Производствена практика

16. Тодор Тосев - учител практическо обучение - УП по сградостроителство, УП по технология на строителството, УП по технология на специалността, Производствена практика

17. Надя Грудева - учител практическо обучение - УП по технология на специалността, Производствена практика

18. Стефка Казакова - Училищен психолог

19. Елена Благоева - Ресурсен учител

20. Гергана Янъкова - Логопед

 

Непедагогичски персонал:

1. Теодора Борисова - Счетовадител

2. Мария Банчева - Административен секретар

3. Любляна Паунова - Домакин

4. Тодор Димитров - Огняр

5. Стефка Седянкова - Хигиенист

6. Васка Спасова - Хигиенист

7. Вера Славчева - Социален работник, назначена по Проект "Подкрепа образователните медиатори и социалните работници", Образователен медиатор