СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "НАРОДНИ БУДИТЕЛИ"
град Брацигово

Екип

Педагогически специалисти:

1. Росица Дафова - Директор

2. Милен Здравков - Учител - ИТ, Информатика

3. Дафинка Иванова - Учител - БЕЛ

4. Петър Бекриев - Старши учител - БЕЛ, Руски език

5. Магдалена Хаджиева - Старши учител - БЕЛ, Английски език, Френски език

6. Петър Коритаров - Старши учител - Английски език

7. Мариана Бекриева - Старши учител - Математика, Техническо чертане, Изобразително изкуство

8. Сийка Партъчева - Старши учител - Математика, Информационни технологии, Технологии и предприемачество

9. Соня Тодориева - Старши учител - Физика и астрономия, Математика, Изобразително изкуство

10. Петя Кънчева - Старши учител - Биология и ЗО, Човекът и природата, Технологии и предприемачество, Суровини и материали в ХВП

11. Мария Георгиева - Старши учител - География и икономика, Философия, Свят и личност, Гражданско образование

12. Стоянка Янева - Старши учител- История и цивилизации, Спортни дейности

13. Елена Малинова - Учител - Химия и ООС, Машинознание

14. Мория Стоименова - Учител - Музика, Изобразително изкуство

15. Борис Благоев - учител - ФВС, Спортни дейности

16. Цветелина Димитрова - Учител - ЦОУД

17. Алвард Бадваганян - Лектор - Предприемачество, Строителна графика, Строителни материали, Сградостроителство

18. Стефка Казакова - Училищен психолог

19. Елена Благоева - Ресурсен учител

20. Гергана Янъкова - Логопед

 

Непедагогичски персонал:

1. Теодора Борисова - Счетовадител

2. Мария Банчева - Административен секретар

3. Любен Мишев - Домакин

4. Тодор Димитров - Огняр

5. Дафинка Асенова - Образователен медиатор

6. Васка Спасова - Хигиенист

7. Вера Славчева - Социален работник, назначена по Проект "Подкрепа за успех", финансиран по ОП "НОИР"