СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "НАРОДНИ БУДИТЕЛИ"
град Брацигово

Екип

Педагогически специалисти:

1. Росица Дафова - Директор - Математика

2. Милен Здравков -  Учител - Информационни технологии, КМ и ИТ , Предприемачество, УП по бизнес комуникации

3. Дафинка Иванова - Учител - Български език и литература, ФВС

4. Петър Бекриев - Старши учител - Български език и литература Руски език

5. Магдалена Хаджиева - Старши учител - Български език и литерарура, Английски език, Френски език

6. Гергана Златкова - учител - Английски език

7. Мариана Бекриева - Старши учител - Математика, Изобразително изкуство

8. Сийка Партъчева - Старши учител - Математика, Информационни технологии, КМ и ИТ , Технологии и предприемачество

9. Соня Тодориева - Старши учител - Физика и астрономия, Математика, Технологии и предприемачество, ЗБУТ

10. Петя Кънчева - Старши учител - Биология и ЗО, Човекът и природата, Химия и ООС, Хигиена на храните и хранително законодателство, Микробиология

11. Мария Георгиева - Старши учител - География и икономика, Философия, Гражданско образование

12. Стоянка Янева - Старши учител- История и цивилизации, Изобразително изкуство

13. Борис Благоев - ФВС, Спортни дейности

14. Цветелина Димитрова - учител - ГЦОУД, Музика, Изобразително изкуство

15. арх. Алвард Бадваганян - Учител теоретично обучение - Строителна графика, Строителни материали, Сградостроителство, Икономика, Технология на строителството, Технология на специалността, Инсталации в сградите

16. инж. Спас Спасов - Учител теоретично обучение  - Електротехника и електроника, Автоматизация на производството, Процеси и апарати в ХВП, Анатомия на месопромишлените животни, Технология на специалността, Технологично обзавеждане на специалността, УП по спецалността, Производствена практика

17. Тодор Тосев - учител практическо обучение - УП по сградостроителство, УП по технология на строителството, УП по технология на специалността, Производствена практика

18. Стефка Казакова - Училищен психолог

19. Елена Благоева - Ресурсен учител

20. Гергана Янъкова - Логопед

 

Непедагогичски персонал:

1. Теодора Борисова - Счетовадител

2. Мария Банчева - Административен секретар

3. Любляна Паунова - Домакин

4. Тодор Димитров - Огняр

5. Дафинка Асенова - Образователен медиатор

6. Васка Спасова - Хигиенист

7. Вера Славчева - Социален работник, назначена по Проект "Подкрепа образователните медиатори и социалните работници"