СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "НАРОДНИ БУДИТЕЛИ"

град Брацигово

ПРЕДОСАВЯНЕ НА УСЛУГИ

1. Преместване на ученици в държавните и в общинските училища

2.Приемане на ученици в V клас по училищен прием в неспециализираните училища

3.Приемане на ученици в VIII клас в непрофилираните училища – профилирани и професионални гимназии, обединени и средни училища на места определени по държавен план-прием

4.Приемане на ученици, завършили първия гимназиален етап на средно образование от обединените училища в XI клас в непрофилираните училища – профилирани и професионални гимназии и средни училища на места определен

5.Издаване на диплома за средно образование

6. Издаване на служебна бележка за подадено заявление за допускане до държавни зрелостни изпити

7.Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити_1

8. Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи

9. Издаване на Удостоверения за професионално обучение и Свидетелства за професионална квалификация

 

Обществен съвет - СУ Народни Будители - Брацигово
Документи - СУ Народни Будители - Брацигово
Бюджет - СУ Народни Будители - Брацигово
Актуални новини