СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "НАРОДНИ БУДИТЕЛИ"
град Брацигово

Национално външно оценяване в VII и Х клас - 2022-2023г.

Заповед № РД 09-4065 / 30.08.2022г.

Държавни зрелостни изпити - 2022-2023г.

Заповед № РД 09-4063 / 30.08.2022г.

 

Прикачени документи

Обръщение