СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "НАРОДНИ БУДИТЕЛИ"
град Брацигово

Прием

 Училищен план-прием за учебната 2023/2024г.

 Заповед № 589 от 30.03.2023г.

 Държавен план-прием

 За учебната 2023 / 2024г. СУ "Народни будители" ще извършва прием  след завършено основно образование по следните професии и специалности:

Държавен план - прием за 2023 - 2024г.

 

 Свободни места по класове