СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "НАРОДНИ БУДИТЕЛИ"
град Брацигово

Прием

 Училищен план-прием за учебната 2022/2023г.

 Заповед № 354 от 30.03.2022г.

 Държавен план-прием

 За учебната 2022 / 2023г. СУ "Народни будители" ще извършва прием  след завършено основно образование по следните професии и специалности:

Държавен план - прием за 2022 - 2023г.

 

Прикачени документи

zap1808_priem_nespecializiraniUchilishta_310821.pdf