СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "НАРОДНИ БУДИТЕЛИ"
град Брацигово

Бюджет

Прикачени документи

Отчет за приходите и разходите към 28.02.2023 г.
Отчет за приходите и разходите към 31.01.2023 г.
Отчет за приходите и разходите към 31.12.2022 г.
Отчет за приходите и разходите към 30.11.2022 г.
Отчет за приходите и разходите към 31.10.2022 г.
Отчет за приходите и разходите към 30.09.2022 г.
Отчет за приходите и разходите към 31.08.2022 г.
Отчет за приходите и разходите към 31.07.2022 г.
Отчет за приходите и разходите към 30.06.2022 г.
Отчет за приходите и разходите към 31.05.2022 г.
Отчет за приходите и разходите към 30.04.2022 г.
Отчет за приходите и разходите към 31.03.2022 г.
Отчет за приходите и разходите към 28.02.2022 г.
Отчет за приходите и разходите към 31.01.2022 г.
Отчет за приходите и разходите към 31.12.2021 г.
Отчет за приходите и разходите към 30.11.2021 г.
Отчет за приходите и разходите към 31.10.2021 г.
Отчет за приходите и разходите към 30.09.2021 г.
Отчет за приходите и разходите към 31.08.2021 г.
Отчет за приходите и разходите към 31.07.2021 г.
Отчет за приходите и разходите към 30.06.2021 г.
Отчет за приходите и разходите към 31.05.2021 г.
Отчет за приходите и разходите към 30.04.2021 г.
Отчет за приходите и разходите към 31.03.2021 г.
Отчет за приходите и разходите към 28.02.2021 г.
Отчет за приходите и разходите към 31.01.2021 г.
Отчет за приходите и разходите към 31.12.2020 г.
Отчет за приходите и разходите към 30.11.2020 г.
Отчет за приходите и разходите към 31.10.2020 г.
Отчет за приходите и разходите към 30.09.2020 г.
Отчет за приходите и разходите към 31.08.2020 г.
Отчет за приходите и разходите към 31.07.2020 г.
Отчет за приходите и разходите към 30.06.2020 г.
Отчет за приходите и разходите към 31.05.2020 г.
Отчет за приходите и разходите към 30.04.2020 г.
Отчет за приходите и разходите към 31.03.2020 г.
Отчет за приходите и разходите към 29.02.2020 г.
Отчет за приходите и разходите към 31.01.2020 г.
Отчет за приходите и разходите към 31.12.2019 г.
Отчет за приходите и разходите към 30.11.2019 г.
Отчет за приходите и разходите към 31.10.2019 г.
Отчет за приходите и разходите към 30.09.2019 г.
Отчет за приходите и разходите към 31.08.2019 г.
Отчет за приходите и разходите към 31.07.2019 г.
Отчет за приходите и разходите към 30.06.2019 г.
Отчет за приходите и разходите към 31.05.2019 г.
Отчет за приходите и разходите към 30.04.2019 г.
Отчет за приходите и разходите към 31.03.2019 г.
Отчет за приходите и разходите към 28.02.2019 г.
Отчет за приходите и разходите към 31.01.2019 г.
Бюджет 2019 г.
Отчет за приходите и разходите към 31.12.2018 г.
Отчет за приходите и разходите към 30.09.2018 г.
Отчет за приходите и разходите към 30.06.2018 г.
Отчет за приходите и разходите към 31.03.2018 г.
Бюджет 2018 г.
Отчет за приходите и разходите към 31.12.2017 г.
Отчет за приходите и разходите към 30.09.2017 г.
Отчет за приходите и разходите към 30.06.2017 г.
Отчет за приходите и разходите към 31.03.2017 г.
Бюджет 2017 г..pdf
Отчет за приходите и разходите към 31.03.2016 г
Отчет за приходите4 и разходите към 30.06.2016 г.
Отчет за приходите и разходите към 30.09.2016 г
Бюджет и отчет за 2016 г