СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "НАРОДНИ БУДИТЕЛИ"
град Брацигово

Екип

Педагогически специалисти:

1. Росица Дафова - Директор

2. Милен Здравков - Ръководител на кабинет направление ИКТ

3. Елена Василева - Старши учител - БЕЛ

4. Петър Бекриев - Старши учител - БЕЛ, Руски език

5. Магдалена Хаджиева - Старши учител - БЕЛ, Английски език, Френски език

6. Петър Коритаров - Старши учител - Английски ези

7. Мариана Бекриева - Старши учител - Математика

8. Сийка Партъчева - Старши учител - Математика, Информационни технологии

9. Соня Тодориева - Старши учител - Физика и астрономия, Математика, Технологии и предприемачество

10. Петрунка Антонова-Кънева - Старши учител - Информатика, Информационни технологии, Изобразително изкуство

11. Петя Кънчева - Старши учител - Биология и ЗО

12. Мария Георгиева - Старши учител - География и икономика, Философия, Свят и личност

13. Стоянка Янева - Старши учител- История и цивилизации, ДЧФВС

14. Илиана Пейковска - Учител - Химия и ООС

15. Мория Стоименова - Учител - Музика, Технологии и предприемачество

16. Борис Благоев - учител - ФВС

17. Красимира Димитрова - Учител - ЦОУД

18. Алвард Бадваганян - Лектор - Предприемачество, Строителна графика

19. Стефка Казакова - Училищен психолог

20. Елена Благоева - Ресурсен учител

21. Гергана Янъкова - Логопед

 

Непедагогичски персонал:

1. Теодора Борисова - Счетовадител

2. Мария Банчева - Административен секретар

3. Любен Мишев - Домакин

4. Тодор Димитров - Огняр

5. Димитрийка Георгиева - Образователен медиатор

6. Дафинка Асенова - Образователен медиатор

7. Васка Спасова - Хигиенист

8. Вера Славчева - Социален работник, назначена по Проект "Подкрепа за успех", финансиран по ОП "НОИР"